Jdi na obsah Jdi na menu
 


ŽERNOVKA

6. 10. 2006

Přes Babičky se dostaneme na blízkou Žernovku. (Od kmene žer-, žir- a později žernov). Je to živé letovisko. Přes Žernovku vede 50. rovnoběžka. - Když tu před lety odkryli skálu, našli ji již opracovanou a objevili čtverhranná dláta a půl žernovu. Je to důkaz, že tu již před dávnými věky pracovali kamenici. Jsou tu četné lomy stavební žuly. - S planiny od Žernovky se otvírá přes les Zájezdí pohled na město Kostelec, na les Dolánky, kostel sv. Martina a na tuchorazskou hlídku. - Vzdá1enosti : Mukařov 1 km, Štíhlice 2, Louňovice 2, Doubek 2 km.

Archeologické poznatky: Lokalita byla objevena při povrchovém průzkumu v r. 1972. V témže roce byla zjištěna i přibližná velikost části sídliště rozorané na poli. - Dnešní Žernovka se rozkládá kolem potoka, který nedaleko od pramene přechází z úzkého zářezu do širšího údolí. Toto údolí se záhy spojuje se sousedním obdobně širokým údolím, jímž protéká jen nevýrazná vodoteč. Ve druhém údolí je doloženo sídliště, příslušející ke studovanému horizontu. V horní části svahu uzavírajícího údolí jsem zjistil objekt narušený výkopem. Malá sonda ukázala, že na podložní terén nasedala černá mastná vrstva, silná průměrně 15 cm. Kryla ji žulová zvětralina značně narušená orbou, mocná nejvýš 20 cm. Profil objektu ve stěně průkopu měřil 6 m. Hustá síť okolních výkopů nenarušila žádný další objekt. Až z paty svahu, asi 50 m od objektu proťatého výkopem, pochází několik keramických zlomků ze sběrů. Rozsáhlá koncentrace žulové zvětraliny s keramickými zlomky se rozprostírá na údolním svahu přivráceném k J, mezi dvojicí terénních vln, jejichž osy směřují kolmo k vrstevnicím svahu. Přibližná plocha koncentrace činí 85 x 25 m. Na poli s touto koncentrací je v posledních letech prováděna zvlášť hluboká orba. Povrch po orbě pokrývají bloky kulturní vrstvy často s podstatnými fragmenty keramických nádob.