Jdi na obsah Jdi na menu
 


VODNÍ NÁDRŽ PROPAST

2. 6. 2010

 

Obrazek

 

CZ.1.02/6.4.00/08.02739

Programové období:Strukturální 2007-2013

Název programu:OP Životní prostředí

Název podprogramu:Priorita:Zlepšování stavu přírody a krajiny

Opatření:Optimalizace vodního režimu krajiny

Termín zahájení:01.03.2010T

ermín ukončení:30.06.2011

Žadatel:František Šalda

 

Smyslem projektu pod názvem "Vodní nádrž Propast " je obnova historické vodní nádrže a s ní souvisejících vodních biotopů . Obnova je charakterizována zejména odbahňovacími pracemi, zajišťujícími odstranění celého objemu sedimenty zaneseného retenčního prostoru, ale také protipovodňovou bezpečnost a nové ozelenění celého vzniklého významného krajinného prvku. Navržená opatření budou realizována na pozemcích 40/1, 41, 43/1, 44/3, 156/5, 156/6, 156/20 k.ú.Hradec, ve vlastnictví investora. Rybník je významný svou krajinotvornou a estetickou funkcí, danou jeho polohou mezi vyššími zalesněnými svahy a tato poloha zřejmě dala původ i názvu Propast. Obsahem projektu je přiměřenými technickými opatřeními navrátit funkčnost vodní nádrži a obnovit tím historické retenční prostory v krajině.

převzato z: http://cygni.risy.cz


Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek